Tietoa

Strategy-Train -projekti

pyrkii kehittämään yritysstrategiaa ja strategista johtamista käsittelevän koulutusohjelman pienyritysten päätöksenteosta vastaaville henkilöille. Ohjelman perustana on oppimismalli, opetussuunnitelma ja (verkossa oleva) oppimissisältö, jotka ovat kyllin joustavia käsittelemään pienyritysten yksityiskohtaisia tarpeita (eli ovat ajallisesti ja paikallisesti joustavia) ja jotka ovat helposti muokattavia ja moduuleihin perustuvia (eli ottavat huomioon työntekijöiden erilaiset taustat, toimialat jne.) Ohjelman pyrkimyksenä on vastata päätöstentekijöiden todellisiin tarpeisiin. Tämän toteuttamiseksi koulutusohjelmassa sovelletaan monitahoista lähestymistapaa, jossa internet-oppimisympäristö yhdistetään kasvotusten käytävään oppimistilanteeseen.

Strategy-Train -koulutusohjelmassa keskitytään pienyritysten (< 50 työntekijää) johtajiin/päätöstentekijöihin, riippumatta yrityksen toimialasta. Projektiryhmä työskentelee niin pienyritysten kanssa kuin niidenkin, jotka haluavat saada strategisen suunnittelun koulutusta riippumatta omasta toimialastaan ja strategisen suunnittelunsa tasosta.

  • Ensisijainen kohderyhmä: Pienyritysten johtajat/omistajat/päätöksentekijät
  • Toissijainen kohderyhmä: Kouluttajat, tuutorit, valmentajat, konsultit

(Lisätietoja projektista osoitteessa: http://st.merig.eu/strategy/fi/index.htm)

 

Lataa esite: