Sanasto

Etsi sanaa:   

Ulkoistaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan palvelun, kuten tuotteen suunnittelun tai valmistamisen, teettämistä alihankintana kolmannella osapuolella. Syyt toiminnan ulkoistamiseen liittyvät usein kulujen pienentämiseen tai ajan ja energian tehokkaampaan käyttämiseen, tietyn yrityksen osaamisalueisiin liittyvän energian uudelleen kohdentamiseen tai säästämiseen tai maa-alueen, työvoiman, pääoman, (informaatio)teknologian ja muiden resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Ulkomaaninvestointi (FDI)

FDI on prosessi, jossa yhdessä maassa toimiva yhtiö tekee fyysisen investoinnin toisessa maassa olevaan rakennukseen, kuten tehtaaseen. Lyhyesti: kyseessä on ulkomaalaisen perustama hanke.

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)