Sanasto

Etsi sanaa:   

Sallitut muutokset

Muutokset, jotka tarjoavat välitöntä hyötyä, sopivat olemassa olevaan järjestelmään, eivätkä vaadi ulkoista hyväksyntää tai suurta vaivannäköä.

Six Sigma

Kattava hallintamenetelmä, jonka yritykset määrittelevät kahdella tavalla:

  • Joukko prosessien ja tuotteiden parantamiseen tarkoitettuja työkaluja.
  • Prosessien ja liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen tarkoitettu lähestymistapa.
Sopeutuminen

Sopeutumisella tarkoitetaan toiminnan kansainvälistymisen yhteydessä sitä, että yritys sopeuttaa toimintastrategiaansa niiden ulkomaisten markkinoiden edellyttämällä tavalla, joille se haluaa päästä. Kyseessä on yhdenmukaistamista kalliimpi kansainvälistymistapa.

Strateginen liiketoimintayksikkö

Tuotteiden monipuolistuessa ja niiden lukumäärän kasvaessa yrityksen rakenne järjestyy todennäköisesti ns. strategisten liiketoimintayksiköiden ympärille (Strategic Business Unit; SBU). Strategisten liiketoimintayksikköjen vastuulla on kehittää, valmistaa ja markkinoida oman yksikkönsä tuotteita tai tuoteryhmiä.

Strategiset päämäärät

Strategiset päämäärät ovat yrityksen johdon laatimia tavoitteita, jotka yritys pyrkii saavuttamaan strategiassaan määritellyn aikataulun puitteissa.

Suorituskyvyn mittarit

Numeeriset tunnusluvut, jotka kertovat, missä määrin yritysstrategian mukaiset päämäärät ja tavoitteet on saavutettu.

Systemaattinen lähestymistapa

Suunnitelmallinen lähestymistapa, joka on toistettavissa ja opittavissa vaiheittaista menettelytapaa noudattamalla.

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)