Sanasto

Etsi sanaa:   

RAMS – luotettavuus (Reliability), saatavuus (Availability), huollettavuus (Maintainability) ja turvallisuus (Safety)

Tiivistettynä kirjainyhdistelmä RAMS viittaa kaikkiin sellaisiin standardeihin, jotka jokaisessa kokonaisvaltaisessa laaduntarkkailujärjestelmässä tulisi olla. Nämä standardit varmistavat, että järjestelmä pystyy suoriutumaan missä tahansa olosuhteissa (luotettavuus), se voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa huoltoa varten ja se pystyy suorittamaan vaaditut tehtävänsä ilman hävikkiä koko elinkaarensa ajan (huollettavuus), ja sen käyttöön ei liity riskejä (turvallisuus). Saatavuuteen ei usein keskitytä erikseen, koska kyseessä on luotettavuuden ja huollettavuuden yksinkertainen funktio.

Resurssit

Yrityskohtaiset vahvuudet, joita voidaan käyttää kustannus- tai differointiedun saavuttamiseksi ja joita vain harvat kilpailijat pystyvät hankkimaan helposti. Resursseja ovat esimerkiksi patentit ja tavaramerkit, alkuperäisosaaminen, asiakaspohja, yrityksen maine sekä brändipääoma.

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)