Sanasto

Etsi sanaa:   

Markkinaosuus

Prosenttiosuus tai suhteellinen osuus yrityksen palveluiden kohteena olevista kokonaismarkkinoista tai markkinasegmentistä. Markkinaosuus voidaan ilmaista suhdelukuna, jossa yrityksen liikevaihto jaetaan ko. markkinoiden kokonaisliikevaihdolla (Carlton O’Neal).

Markkinointimix

Markkinointimixillä tarkoitetaan tuotteen markkinointisuunnitelman hallittavissa olevien osa-alueiden suunniteltua sekoitusta. Näihin osa-alueisiin viitataan myös neljällä P-kirjaimella (4P): tuote (product), hinta (price), saatavuus (place) ja markkinointiviestintä (promotion). Näitä osa-alueita muutetaan, kunnes löydetään sopiva yhdistelmä, joka vastaa kohdeasiakkaiden tarpeita ja joka tuottaa parhaan mahdollisen voiton. Yhdistelmän ensimmäinen P-kirjain (tuote; product) korvataan joskus esittelytavalla (presentation).

Mittakaavaedut

Yrityksen toimintansa laajenemisesta saavuttamat kustannusedut. Mittakaavaedut ovat tekijöitä, jotka mittakaavan kasvaessa madaltavat tuottajan yksikkökustannuksia.

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)