Sanasto

Etsi sanaa:   

Laadunhallintajärjestelmät

Laadunhallintajärjestelmät tarjoavat viitekehyksen, jonka puitteissa voidaan tarkkailla liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä seurata ja mitata liiketoiminnan suorituskykyä. QMS-järjestelmät tarjoavat myös mahdollisuuden seurata yhtiön suorituskyvyn paranemista sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien välityksellä.

Laaduntarkkailu

Laaduntarkkailulla tarkoitetaan kaikkia yrityksen toimintoja ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkkailla yrityksen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden laatua.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus viittaa kaikkiin toimiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että laaduntarkkailu toimii asianmukaisesti.

Liiketoimintaprosessien uudistaminen (BPR)

Kaikki yrityksen johtojärjestelmään, yhtiörakenteesen, henkilöstöjohtamiseen ym. liittyvät perustavanlaatuiset muutokset. Lyhyesti: termi käsittää kaikki muutokset, joilla voi olla vaikutusta liiketoiminnan harjoittamistapaan.

Lisensointi

Kansainvälistymiseen liittyvässä liiketoiminnassa lisensoinnilla tarkoitetaan menettelytapaa, jossa yritys (eli lisensoija) luovuttaa kansainvälistymispyrkimystensä kohteena olevassa maassa toimivalle yritykselle oikeuden käyttää omaisuuttaan.

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)