Sanasto

Etsi sanaa:   

Fokusointistrategia

Strateginen suunnitelma, jossa yritys keskittää resurssinsa päästäkseen suppealle markkinasegmentille tai teollisuudenalalle tai laajentaakseen toimintaansa siellä. Yleensä strategiaa käytetään silloin, kun markkinasegmentti on yritykselle tuttu ja yrityksellä on tarjota kilpailukykyisiä tuotteita ko. segmentille. Fokusointistrategia on yksi kolmesta geneerisestä markkinastrategiasta, joita mikä tahansa yritys voi soveltaa.

Franchising

Sopimus, jossa yksi osapuoli (franchise-antaja) myöntää toiselle osapuolelle (franchise-ottaja) oikeuden käyttää tavara- tai tuotemerkkiään sekä tiettyjä liiketoimintajärjestelmiä ja -prosesseja, tarkoituksena tuottaa ja markkinoida tuotetta tai palvelua tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Franchise-ottaja maksaa yleensä kertakaikkisen maksun franchise-oikeudesta sekä tietyn prosenttiosuuden myyntituloista rojalteina. Franchise-ottaja saa (1) tuotenimen käyttöönsä välittömästi, (2) tutkitut ja testatut tuotteet, (3) standardin mukaisesti suunnitellun tilan ja sisustuksen, (4) yksityiskohtaiset menetelmät yritystoiminnan johtamiseksi ja edistämiseksi, (5) henkilökunnan koulutuksen, sekä (6) jatkuvaa apua tuotteiden markkinoimiseksi ja kehittämiseksi. Franchise-ottajan liiketoiminta ja ansiot kasvavat nopeasti pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla.

(http://www.businessdictionary.com/definition/franchising.html)

 

Lataa PDF-tiedosto

Koko sanasto yhdellä latauksella (PDF-muodossa)