Koulutusmateriaali

Verkkokoulutusmateriaali koostuu viidestä moduulista, jotka tarjoavat johdannon yritysstrategiaan ja kuvaavat strategian kehittämisen eri vaiheita. Kukin moduuli koostuu yhteensä kymmenestä tiiviistä luvusta. Strategy-Trainin koulutusmateriaalia voidaan käyttää myös itseopiskelua varten; sitä voidaan hyödyntää sekä koulutuskurssien tukimateriaalina että henkilökohtaisessa, itse ohjatussa oppimisessa. Voit käydä koulutusmateriaalin läpi joko aloittamalla johdannosta strategiaan tai sitten siirtyä suoraan niihin moduuleihin/lukuihin, joista olet kiinnostunut. Ennen koulutusmateriaalin pariin siirtymistä voit käyttää "strategiatyökalua", joka ehdottaa sinulle sopivia koulutusohjelman osia, joista voit tutustumisesi aloittaa.

Koko verkkokoulutusmateriaalin läpikäymiseen kuluu arviolta 30?40 tuntia. Yhden luvun läpikäymiseen kuluu kahdesta neljään tuntia (mukaan lukien esimerkit ja harjoitukset).