Käyttäjän opas

Kuinka oppimisalustaa käytetään?

Tervetuloa

Hyödy haasteista: Kehitä yritysstrategiaasi ja paranna kilpailuetuasi!

Strategy-Trainin sivuilta löydät tietoja yritysstrategiasta, oppimis- ja koulutusmateriaaleja sekä ohjeita kouluttajille ja ohjaajille. Voit aloittaa tutustumalla oppimisalustan "käyttöohjeeseen" tai tarkastamalla oman "strategia-statuksesi" strategiatyökalumme avulla. Siirry siis suoraan koulutusmateriaalin / oppimismoduulien pariin tai lue lisää "Strategy-Train" -projektista!

Projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komissiolta. Tämän nettisivuston sisältö edustaa vain sen laatijan näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa sivustolla esitetyn tiedon käytöstä.