9.6.1 Τι είναι η Διαχείριση Αλλαγών;

Αλλαγές υπάρχουν παντού γύρω μας και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Μπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον ή να είναι εσωτερικές. Οι περισσότερες είναι μικρές και δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Κάποιες αλλαγές, ωστόσο, έχουν σημαντική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων και μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν γίνεται λόγος για την αλλαγή, οι εμπειρογνώμονες αναφέρονται συνήθως στο βιβλίο του Lewis Carroll "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων":

" ‘Μου λέτε σας παρακαλώ, ποιόν δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσω από 'δω και πέρα;’"
"‘Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το που θα ήθελες να πας’, είπε η Γάτα.
"‘Αυτό δεν με νοιάζει και πολύ’, είπε η Αλίκη.
"‘Τότε, δεν έχει και μεγάλη σημασία ποιόν δρόμο θα ακολουθήσεις’, είπε η Γάτα.

Η διαχείριση αλλαγών είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι ελεγχόμενες αλλαγές πραγματοποιούνται σε ένα σύστημα σύμφωνα με καθορισμένα πλαίσια ή μοντέλα.

Αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα, στις πολιτικές, στα οργανωτικά σχήματα, στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στις δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της αγοράς και των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας, η διαχείριση αλλαγών επιβάλλεται στη στρατηγική διαχείριση. Πρόσφατα οικονομικά θέματα αποδεικνύουν επίσης την ανάγκη για διαχείριση αλλαγών. Σε αντίθεση με τη διαχείριση έργων που αφορά την «τεχνική» και «επιχειρηματική» πλευρά της αλλαγής, η διαχείριση αλλαγών αφορά το ανθρώπινο στοιχείο.